Praktisch
De omgeving
Restaurants
Boodschappen
Dorpen en Steden
Bed en Brakfast  van Gogh in Drenthe
Er op uit in Drenthe
Er op uit in Drenthe
Mobiele versie

 

klik op de plaatsnaam voor meer informatie. Afstanden zijn in km's.
Plaats   Plaats
Geesbrug - -   Hoogeveen 11,1 10,8
Aalden 11,9 13,3   Meppen 9,2 12,0
Assen 37,5 38,5   Noordscheschut 8,0 8,0
Beilen 20,6 20,1   Odoorn 24,6 28,0
Borger 33,2 35,5   Oosterhesselen 7,6 7,6
Coevorden 12,2 11,7   Orvelte 17,1 16,9
Emmen 22,3 24,1   Westerbork 18,2 18,6
Exloo 28,5 31,1   Zweeloo 12,6 13,9
Gees 5,5 5,5   Zwinderen 2,8 2,8


Bed and Breakfast Van Gogh, B&B, Bed and breakfast - Geesbrug - Drenthe

 

Op de fiets naar aaldenAalden is een dorp in de provincie Drenthe (Nederland) en ligt in de gemeente Coevorden

Aalden vormt samen met buurdorp Zweeloo haast een geheel, enkel gescheiden door de Aelderstroom of Westerstroom. Het dorp bestaat zelf ook uit twee delen, gescheiden door de Aelderstraat, de doorgaande weg. Aan de ene kant van de weg ligt Oud-Aalden (Drents: Aold-Aalden), het oude esdorp dat volledig bestaat uit Saksische boerderijen en is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Aan de andere kant van de weg liggen de nieuwbouwwijken van het dorp.
Aalden is sterk op toeristen gericht. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van bungalowpark Aelderholt en golfterrein De Gelpenberg. Ook is er een asielzoekerscentrum bij het dorp gevestigd. Bezienswaardig is, naast Oud-Aalden, onder meer korenmolen de Jantina Hellingmolen (ook wel Aeldermeul genoemd) uit 1891.

 Het dorp is het voorzieningencentrum van de voormalige gemeente Zweeloo. Het heeft onder meer een openbare en een protestants-christelijke basisschool, een supermarkt met postagentschap, een bakker en diverse horecagelegenheden.
De marke van Aalden wordt gekarakteriseerd door essen, kleine bospercelen en groenlanden langs de Aelder- of Westerstroom.
Op de fiets naar assenAssen is een gemeente en stad in het noorden van de Nederlandse provincie Drenthe, waarvan het de hoofdstad is.
De oppervlakte van de gemeente is 83,5 km². Op 1 april 2016 telde de gemeente 67.036 inwoners (bron: CBS). Een inwoner van Assen wordt een Assenaar genoemd. Assen is onderdeel van het samenwerkingsverband regio

De stad Assen ligt in een esdorpenlandschap. De gemeente omvat behalve de stad Assen, de dorpen Witten, Loon, Rhee, Ter Aard, Ubbena, een gedeelte van Vries, Zeijerveen en Zeijerveld. Daarnaast horen de buurtschappen Anreep, De Haar, Schieven en Graswijk bij de gemeente Assen.
 
In 1259 werd het nonnenklooster Maria in Campis of Mariënkamp verplaatst van Coevorden naar een dekzandrug op de plek waar nu het centrum van Assen ligt. Het grootste deel van de toen gegraven singels is later gedempt, maar de huidige straatnamen (Gedempte Singel, Noordersingel, Oostersingel en Zuidersingel) herinneren er nog aan. Het klooster werd in 1602 opgeheven, waarna het hoofdgebouw in gebruik werd genomen als vergaderplaats voor onder meer het College van Gedeputeerden. Later in de 17e eeuw ontstond er een echte nederzetting binnen de singels, ongeveer een cirkel met een diameter van 300 meter. Pas laat in de 18e eeuw werd Assen uitgebreid tot buiten dit gebied. Het voorheen vrij onaanzienlijke Assen werd pas rond die tijd een aantrekkelijke woonplaats voor de welgestelden in de provincie. Voorbeelden van opmerkelijke woonhuizen zijn Huize Overcingel en het Witte Huis.
In opdracht van Lodewijk Napoleon, die Assen als zomerresidentie koos, werd het in 1807 een zelfstandige gemeente en in 1809 een stad. Daarmee is het een van de jongste steden met stadsrechten in Nederland. Het grootse stedenbouwkundige plan dat hij liet maken door de Italiaanse architect Carlo Giovanni Francesco Giudici bleef nagenoeg onuitgevoerd. In 1814 werd Assen hoofdstad van Drenthe.
Op de fiets naar beilenBeilen is een esdorp in de Nederlandse provincie Drenthe; het is de hoofdplaats van de gemeente Midden-Drenthe.

Het dorp ligt tussen de spoorlijn Groningen - Zwolle, de autosnelweg de A28, de provinciale weg N381 en het natuurgebied Terhorsterzand. Aan de oostrand van het dorp ligt NS-station Beilen. Beilen met bijgebied Beilen telt ruim 11.000 inwoners, het dorp Beilen telt c.a. 9700 inwoners. De hele gemeente Midden-Drenthe heeft ongeveer 33.000 inwoners. Beilen ligt midden in Drenthe en wordt daarom ook wel het Hart van Drenthe genoemd.

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20.000 jaar geleden rond Beilen al mensen woonden. In jaar 1139 wordt Beilen voor het eerst genoemd in een oorkonde ('Bele'). Door ontginningen in de vorige eeuw werden geregeld resten van oude nederzettingen en begraafplaatsen gevonden.
Op 8 augustus 1820 legde een brand een groot deel van Beilen in de as. Alleen de oude kerk is bewaard gebleven.
Begin oktober 1922 werd het Gesticht Beileroord geopend, een psychiatrische inrichting voor de gezinsverpleging van krankzinnigen en zwakzinnigen uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. In 1924 werd dr. Murk Westerterp als eerste directeur benoemd. In 1927 waren er 177 verpleegden van wie er 139 bij gezinnen in en rond Beilen waren ondergebracht. Beileroord werd na de Tweede Wereldoorlog sterk uitgebreid en is later gefuseerd met andere zorginstellingen. Het is nu als GGZ Drenthe een van de grootste werkgevers in Beilen.
Op 2 december 1975 werd bij Wijster een trein gekaapt door Zuid-Molukse jongeren waarna in Beilen een beleidscentrum werd ingericht (zie Treinkaping bij Wijster). De kapers schoten drie personen dood, de machinist en twee passagiers en gaven zich na bijna twee weken over.
Tot 1998 was Beilen een gemeente. Na gemeentelijke herindeling ging Beilen op in de gemeente Middenveld. De naam van deze gemeente is in 2000 gewijzigd in Midden-Drenthe. De vlag en het wapen, zoals getoond op deze pagina, zijn de voormalige gemeentevlag en -wapen.

In 1955 werd in Beilen een belangrijke archeologische vondst gedaan, een goudschat uit omstreeks 400, bestaande uit een armband, halsringen en 22 Romeinse gouden munten, zogenaamde solidi. Het was de rijkste schat uit de Drentse bodem. De vinders waren de heren Beuving en Barkhof. De vondst is in het Drents Museum in Assen te bezichtigen.
Op de fiets naar borgerBorger (Drents: Börger) is een plaats en voormalige gemeente in de provincie Drenthe (Nederland). Borger ligt op de Hondsrug, in de gemeente Borger-Odoorn en telt 4.570 inwoners. Tot aan de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1998 was Borger een zelfstandige gemeente. Naast het hoofddorp bestond de gemeente uit de dorpen Bronneger, Buinen, Buinerveen, Drouwen, Drouwenerveen, Ees en Nieuw-Buinen en de buurtschappen Bronnegerveen, Drouwenermond, Eesergroen, Eeserveen, Ellertshaar en Westdorp.

Borger is onder meer bekend door het grootste hunebed van Nederland, de D27. In de directe omgeving van Borger bevinden zich nog 2 andere hunebedden D28 en D29. In Borger, vlak bij het hunebed D27, is het nieuwe Hunebedcentrum gelegen. Hier vindt men veel informatie over hunebedden in Nederland.

De aanwezigheid van meerdere hunebedden wijst op een vroege bewoning van de omgeving van Borger. Het huidige dorp Borger wordt pas voor het eerst genoemd in de Middeleeuwen. De kerk in Borger geldt als de tweede kerk in het dingspel Oostermoer, gesticht vanuit de moederkerk in Anloo. Het kerspel Borger omvat dan de buurschappen Drouwen, dat dan nog groter is dan Borger, Ees, Westdorp, Buinen en Gasselte. Gasselte wordt later een eigen kerspel, maar deelt nog wel eeuwenlang de schulte met Borger. De keuze voor Borger als plaats voor een nieuwe kerk schijnt mede bepaald te zijn door de ligging van een aantal tafelgoederen van de Utrechtse bisschop.

De oorspronkelijke middeleeuwse kerk van Borger was gewijd aan Willibrord. De kerk is vanwege zijn bouwvallige staat in het begin van de 19e eeuw afgebroken en vervangen door de huidige zogenaamde Waterstaatskerk. De toren is nog wel de oorspronkelijk gotische toren uit de 14e eeuw. De kerk is thans onderdeel van het ontmoetingscentrum van Borger en daarmee via een gang verbonden. Het gemeentehuis van de vroegere gemeente Borger was eveneens in dit centrum gevestigd.
De Goede Herderkerk

Er zijn diverse voorzieningen zoals een bibliotheek, verschillende verenigingen waaronder voetbalclub SV Borger, een sporthal, een zwembad, winkels, basisscholen, een middelbare school, Toeristisch Informatie Punt, campings en restaurants in Borger.
Op de fiets naar coevordenCoevorden (bijgenaamd: Ganzenstad, Drents: Koevern) is een stad en gemeente in het zuid-zuidoosten van de provincie Drenthe in Nederland. De gemeente telt 35.354 inwoners (1 april 2016, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 300 km² (waarvan 2,81 km² water). De stad zelf had op 1 januari 2014 14.752 inwoners.

Op 26 november 944 schonk keizer Otto I de Grote "het recht van foreest" (het jachtrecht) in de Pagus Thriente aan Bisschop Balderik van Utrecht. Hiermee kwam de regio onder bestuur van het Utrechtse bisdom.
De eerste vermelding van de plaatsnaam vindt men in 1036, in de naam van Fredericus van Coevorden. De eerste schriftelijke vermelding (op een oorkonde) van Coevoorde dateert van 1148. De naam duidt (net als bijvoorbeeld Oxford en Ochsenfurt) op een plaats waar boeren hun koeien via een doorwaadbare plek (koevoorde) door een rivier lieten gaan.
De naam Bosporus betekent hetzelfde maar heeft een mythologische oorsprong.
 
Bezienswaardigheden
Kasteel van Coevorden
Ganzen Geesje
Hervormde kerk van rond 1645
Korenmolen De Arend
Bentheimerstraat 43, rijksmonument in Jugendstil
Museummolen Jan Pol (Dalen)
Oranjebank, een stenen bank ter ere van Wilhelmina der Nederlanden, Juliana der Nederlanden en Bernhard van Lippe-Biesterfeld
Schans De Katshaar, een militaire versterking van opgeworpen aarde
Stedelijk Museum
Ellert en Brammertmuseum (Schoonoord)
Theater Hofpoort
Van Heutszpark
Watertoren
Plopsa Indoor Coevorden (Dalen)
Op de fiets naar emmenEmmen  (Drents: Em'm) is een plaats in de Nederlandse provincie Drenthe. Het is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Emmen (107.792 inwoners). De plaats zelf had op 1 januari 2015 56.700 inwoners.
Emmen vervult een centrumfunctie in de regio Zuidenveld en daarbuiten. Kenmerkend is de bijzondere stedenbouwkundige opbouw, die ook wel de 'open, groene stad' wordt genoemd. Nieuwbouwwijken werden op relatief grote afstand van de bestaande kern gebouwd, om landschappelijk waardevolle gebieden te behouden. De bijnaam van Emmen is Vlinderstad, als indirecte verwijzing naar het voormalige (Noorder) Dierenpark Emmen, dat in maart 2016 werd opgevolgd door Wildlands Adventure Zoo Emmen.

Emmen ontstond op het zuidoosten van de Hondsrug en is oorspronkelijk een esdorp. De (deels) nog aanwezige essen en brinken getuigen daar nog van. In een oorkonde van bisschop Andries van Cuijk uit 1139 is sprake van een hof te Emne. Het is de oudste vermelding van Emmen, waarvoor zowel de namen Emne als Empne werden gebruikt. De betekenis van Emmen is wellicht de vlakte, het lage land, geheel zeker is dit echter niet. De oorkonde spreekt van een boerderij of een hof, waarvoor verschillende namen werden gebruikt: Hoofdhof, Saalhof, Edele Hof en de Heerenhof. Zekerheid ontbreekt echter of steeds dezelfde boerderij wordt bedoeld.

Emmen ligt op een zuidelijke uitloper van de Hondsrug, een zandrug met een lengte van 70 kilometer en een hoogte van 20 meter boven NAP. Hiermee is het voor Nederlandse begrippen een landschappelijke reus. De Hondsrug, inclusief de plaats Emmen, vormt het enige UNESCO-Geopark van Nederland. Het zuidelijkste punt, het Haantjeduin, is met 26,5 meter boven NAP de hoogste natuurlijke heuvel van Drenthe. De heuvel ligt in de tot in de stad doordringende Emmerdennen, een van de bossen van Boswachterij Emmen. Ook een van de hoogste niet-natuurlijke heuvels van Drenthe ligt in Emmen; dit is de voormalige vuilnisbelt; omgevormd tot natuurgebied en 45 meter hoog.
Vroeger lagen bij Emmen twee meren; het Bargermeer en het Emmermeer. Het eerste is tegenwoordig een bedrijventerrein, het tweede een woonwijk. Deze meren zijn opgevolgd door twee kunstmatig aangelegde meren in Emmen-Zuid: de Grote Rietplas en de Kleine Rietplas. Vlakbij ligt het Oranjedal en direct ten zuid(oost)en van de stad ligt het Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen, met daarin onder andere het natuurreservaat Bargerveen.
Ten westen van het centrum ligt een deels nog intact essencomplex, terwijl in het centrum de voormalige brink ten dele bewaard is gebleven. De brink, tegenwoordig het Marktplein, is samen met het omringende gebied het oudste deel van Emmen. Door de lobbenvormige uitbreidingen is het centrum relatief decentraal in de stad gelegen. In het noordelijk deel van het centrum bevindt zich de meeste historisch waardevolle bebouwing. Het centrum wordt echter vooral gekenmerkt door moderne architectuur. Door de uitbreidingen werden ook (es)dorpen als Noordbarge, Weerdinge, Westenesch (beschermd dorpsgezicht) en Zuidbarge wijken van Emmen. Van de zuidkant van het centrum tot aan de A37 strekt zich het grote bedrijventerrein Bargermeer uit.
Op de fiets naar exlooExloo (Drents: Eksel) is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn, op de Hondsrug. Exloo telde (volgens informatie van de gemeente Borger-Odoorn) op 1 januari 2007 1767 inwoners (869 mannen en 898 vrouwen). In het dorp staat het gemeentehuis van de gemeente, hoewel het niet het grootste dorp is in de gemeente Borger-Odoorn is het dus wel de hoofdplaats.

Exloo is een karakteristiek esdorp op de Drentse zandgronden, inmiddels uitgebreid met enkele nieuwbouwwijken, dat tegenwoordig veel toeristen trekt. Enkele attracties zijn Kabouterland en een kinderdierenpark. Voorheen was er ook het cultuurhistorisch museum Bebinghehoes ingericht. Daarnaast worden door de Vereniging Dorpsbelangen Exloo diverse activiteiten georganiseerd. De twee belangrijkste zijn het Schaapsscheerdersfeest met het Nederlands kampioenschap ambachtelijk schaapscheren, en het Festival van Oude Ambachten.
Het landschap rond Exloo kenmerkt zich door essen, bossen (Boswachterijen Exloo en Odoorn, Hunzebos), heide (Molenveld) en veen (Zoersche Landen).
Het dorp heeft diverse voorzieningen, waaronder een openbare basisschool, sportvelden, een manege, voetbalclub HOC, een zwembad, een VVV-kantoor, een supermarkt en verscheidene winkels en horecagelegenheden. In de buurt van het dorp bevindt zich bungalowpark de Hunzebergen.

De naam Exloo duidt op de vroegere aanwezigheid van bos in het gebied. De naam van het dorp is waarschijnlijk ontstaan uit de Oud-Saksische woorden ek (eik) en loo (bos). Hoewel Odoorn het centrum was van het kerspel waartoe ook Exloo en Valthe behoorden was Exloo lange tijd qua inwonertal het belangrijkste dorp van de gemeente Odoorn. Het dorp telde in 1612 112 inwoners, tegen Odoorn 92 en Valthe 61. Toen de ontginning van de Exloër- en Valthervenen startte, werd het dorp al snel overvleugeld door Tweede Exloërmond en vooral Valthermond.
Veel Drentse zanddorpen werden vroeger geteisterd door grote dorpsbranden. Ook Exloo ontkwam daar niet aan: in 1884 brandden achttien woningen in het dorp volledig af. Ook het gemeentehuis, dat in 1870 verhuisd werd van Odoorn naar Exloo en ondergebracht was in logement Bussemaker, viel ten prooi aan de vlammenzee. Daarvoor zetelde het zowel in Valthe als in Odoorn in een deel van een boerderij.
Aan het begin van de twintigste eeuw kreeg ook Exloo een halteplaats aan de spoorlijn Emmen-Gasselternijveen van de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij. In die tijd werd ook gediscussieerd over de plaats waar het gemeentehuis van Odoorn moest komen. Bussemaker kreeg het voor elkaar dat het gemeentehuis in Exloo bleef door de daarvoor benodigde grond aan de gemeente te schenken. De inwoners van Tweede Exloërmond, die hard hadden gestreden voor een gemeentehuis in hun dorp, waren niet blij met deze beslissing. In 1943 werd het gemeentehuis in Exloo opnieuw getroffen door brand. Door het in brand steken van het gemeentehuis probeerde het verzet het bevolkingsregister te vernietigen, hetgeen overigens niet lukte.

De kern van LOFAR bij Exloo
Sinds 2005 wordt er bij Exloo gebouwd aan een zogenaamd LOFAR. Dit is een nieuw type radiotelescoop die uiteindelijk zal bestaan uit zo'n 25000 kleine antennes in Nederland en Duitsland. Het is inmiddels de grootste radiotelescoop ter wereld.
Op de fiets naar geesGees (Drents: Gies) is een dorp in de gemeente Coevorden, provincie Drenthe (Nederland). In 2008 vierde Gees zijn 800-jarig bestaan.

Gees is een esdorp, wat nog goed te zien is aan de vele Saksische boerderijen. Een deel van het dorp ten oosten van de Dorpsstraat, de doorgaande weg, is beschermd dorpsgezicht. Gees heeft verder maar zeer weinig nieuwbouw en heeft daardoor zijn oorspronkelijke karakter goed weten te bewaren. De marke van Gees kenmerkt zich enerzijds door grote essen en groenlanden langs de Geeserstroom, die de komende jaren hermeanderd zal worden. De helft van het dorpsgebied wordt echter ingenomen door de bossen en heidevelden van de 1600 ha. grote Boswachterij Gees (Staatsbosbeheer). Deze bossen zijn in de jaren dertig aangepland op de heidevelden. Met de Hooge Stoep is er echter nog een groot heideveld bewaard gebleven.

De eerste vermelding van Gees is in een oorkonde uit 1208. De naam is waarschijnlijk afgeleid van gies, hetgeen "onvruchtbaar" betekent. Het dorp ligt namelijk op een langgerekte zandheuvel in een vroeger onvruchtbare omgeving. Nabij de marke van Fred liggen de met houtwalmen omzoomde veldgronden in het stroomdal van het Loodiep en ook het stroomdal van het Drostendiep ligt nabij. Deze stroomdalen vormen nu onderdeel van het natuurreservaat Hooge Stoep.

Gees is sterk op toeristen gericht: verspreid rond het dorp liggen enkele kleine vakantieparken. Afgezien van de boerderijen is een opvallende bezienswaardigheid in het dorp, de Steen van Gees: een enorme zwerfkei. Deze ligt voor de deur bij het gelijknamige restaurant-partycentrum. Het is een van de grootste zwerfkeien van Nederland. Een andere bezienswaardigheid ligt buiten het dorp: de galerie en beeldentuin Beelden in Gees. En elk jaar wordt er een toertocht georganiseerd voor motoren vanaf bouwjaar 1900 tot 1915 en deze tocht heet Rondomgees.

Veel voorzieningen zijn er niet in Gees: behalve het restaurant is er alleen nog een VVV-kantoor en een ijssalon annex tearoom. Wel zijn er nog enkele ateliers te vinden. Gees telt twee kerken: een gereformeerde en een vrijgemaakt gereformeerde kerk. De meeste bewoners waren echter van oudsher Nederlands Hervormd en kerkten in Oosterhesselen, waar Gees tot 1 januari 1998 ook gemeentelijk onder viel. Verder heeft het dorp nog een openbare en een protestants-christelijke basisschool.
Op de fiets naar geesbrugGeesbrug (Drents: Giesbrugge) is een dorp in de provincie Drenthe (Nederland), gemeente Coevorden, aan de Verlengde Hoogeveense Vaart. Op 1 januari 2014 had het ongeveer 1404 inwoners.

Geesbrug is een ontginningsdorp, ontstaan na aanleg van de Verlengde Hoogeveense Vaart in de tweede helft van de negentiende eeuw in het veengebied van de toenmalige gemeente Oosterhesselen. Alle zes bruggen over het kanaal die in deze gemeente lagen, werden genoemd naar het dichtstbijzijnde dorp of het dorp waar de brug naartoe leidde. De meest westelijke van de zes werd genoemd naar het zanddorp Gees. Bij deze brug ontstond een buurtschap, die zich pas na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde tot het dorp Geesbrug. Voordien werd het aangeduid met de veldnamen Zwinderscheveen, Zwinderscheveld of Geeserveld.
 
Geesbrug heeft door de jonge geschiedenis maar weinig oude gebouwen, op een enkele monumentale boerderij na. Het dorp is pas na de Tweede Wereldoorlog echt tot ontwikkeling gekomen door de nieuwbouwwijkjes. Er zijn maar weinig voorzieningen: sportvelden, voetbalclub VCG, een openbare en een protestants-christelijke basisschool. Er zijn echter wel veel bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein ten zuidwesten van het dorp, langs de A37. Hier bevinden zich onder meer twee tankstations. Halverwege het dorp en het bedrijventerrein staat tussen de lintbebouwing het kleine maar karakteristieke Nederlands Hervormde kerkje van Geesbrug uit 1912.
Het landschap rond het dorp kenmerkt zich door landbouwgebied, met alleen aan de zuidrand van het dorp kleine bosperceeltjes.Ten noorden van het dorp ligt de 1600 ha. grote Boswachterij Gees.
Op de fiets naar hoogeveenHoogeveen (Drents: 't Ogeveine of 't Oveine) is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente in het zuiden van de provincie Drenthe in Nederland.

Bekende bouwwerken
In het centrum, in het bijzonder rondom het oude Kruis (kruisende kanalen), bevinden zich nog enkele van de oudste huizen van de plaats met fraaie gevels, zoals het Huis met de Duivengaten (tegenwoordig een restaurant) en de voormalige drogisterij met een gevelsteen uit 1703 (tegenwoordig een woning en een kledingzaak). In de gevel, waarschijnlijk de oudste gevel van Hoogeveen, zit een gevelsteen met de tekst "So Godt voor ons is Wie sal tegen ons syn". Uit onderzoek is gebleken dat het pand waarschijnlijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw is gebouwd en zeker vanaf 1691 werd bewoond. En ook het Olde Schippershuus, een café waar schippers bij elkaar kwamen. Het Olde Schippershuus is nog het oudste bestaande pand van Hoogeveen, met een kern uit 1632/1633. Het huis is gebouwd als rentmeesterswoning en kantoor voor de Algemeene Compagnie van de 5000 Morgen, opgericht in 1631 te Zwartsluis. De eerste bekende rentmeester was Carst Peters uit Hasselt. Vanaf de 18e eeuw heeft het pand verschillende bestemmingen gehad. Na 1882 is het een café geworden. In datzelfde jaar werd het pand ingrijpend verbouwd. Het ontwerp was van architect Hoegsema.
 
De Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat (bouw begonnen in 1651 en enigszins voltooid in 1664)
De Joodse begraafplaatsen aan van Echtenstraat (gesticht 1725) en aan de Zuiderweg (gesticht 1829)
Raadhuis Hoogeveen
De korenmolen De Zwaluw aan de van Echtenstraat
De Synagoge aan de Schutstraat, het huidig kerkgebouw van unie baptistengemeente de Schutse
De Remonstrantse Kerk aan de Grote Kerkstraat
Vincent van Gogh-huis in Hoogeveen (in 1883 logeerde Van Gogh hier enkele weken)
Vliegveld Hoogeveen
Hoofdstraatkerk
Op de fiets naar meppenMeppen is een dorp in de gemeente Coevorden, in de Nederlandse provincie Drenthe. Het dorp kende op 1 januari 2004 360 inwoners. Deze zijn verdeeld over 130 woningen en een oppervlakte van 60 km².

Het dorp ligt in het noordwesten van de gemeente Coevorden, ten noorden van Oosterhesselen en ten westen van Aalden. Het dorp grenst aan het bos De Mepperdennen en het jeneverbesgebied De Palms.
 
Meppen heeft ook een stoomtram gehad. Het idee voor een stoomtram tussen Coevorden naar Beilen (via Zweeloo en met een aftakking naar Schoonoord) werd gelanceerd in 1903. Maar het duurde lang voordat het benodigde geld bijeengebracht was en uiteindelijk kwam men net iets te kort. In 1913 werd er een nieuwe poging gedaan, nu voor een lijn tussen Coevorden naar Assen (wederom via Zweeloo en Schoonoord). In 1914 bleek er genoeg geld voor te zijn en begon men met de aanleg van een lijn die dwars door het heideveld ging. De lijn, die dat jaar ook in gebruik werd genomen, werd vooral gebruikt voor goederenvervoer maar ook aan personenvervoer werd gedaan.De tram stopte in Meppen bij de tramhalte en café Nijhoving, waar nu brasserie "HetTramlokaal" staat. De tram werd in oktober 1947 opgedoekt omdat deze niet kon concurreren met het transport via de weg. In Mepperveld huurden Alie met Anne de Vries (1904-1964) en huis midden in de natuur van Meppen. Ze verhuisden op 25 mei 1936.

Bezienswaardigheden
Boerderij Prakkehof uit 1699, Middendorpstraat 2. Hierin was een winkelmuseum gevestigd, maar deze is inmiddels opgedoekt.
Op de fiets naar noordscheschutNoordscheschut is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen. Het telt ruim 2000 inwoners (1 januari 2009).

Noordscheschut is een ontginningsdorp, in de gemeente Hoogeveen. Het is gelegen ten oosten van de plaats Hoogeveen. Het dorp wordt doorsneden door de Verlengde Hoogeveensche Vaart en is genoemd naar een in 1766 gebouwde schutsluis tussen het "Noordsche Opgaande" en de Hoogeveensche vaart. Het bestond aanvankelijk uit lintbebouwing langs het kanaal, maar na de Tweede Wereldoorlog zijn ten zuiden van de vaart ook enkele nieuwbouwwijkjes ontstaan, zodat het dorp nu een eigen kern heeft.

Noordscheschut heeft zijn ontstaan in het midden van de vorige eeuw te danken aan de verveningsactiviteit van de familie Rahder. Deze woonde in het nu nog bij de sluis staande in 1861 gebouwde Huize Blokland. Noordscheschut begon als kern rond het meest noordelijke van de vele sluizen (of schutten), die er waren in de Hoogeveense Vaart tot Meppel. Toen in 1851 het kanaal werd 'verlengd' naar de venen in Zuidoost-Drenthe, vestigden zich hier vooral verveners en neringdoenden. Langs de kanalen (opgaandes) was er aanvankelijk vooral lintbebouwing. Pas na het uitbreidingsplan van de gemeente in 1933 ontstonden er gesloten dorpskommen. Het echte buitengebied bloeide op, nadat in en na de jaren vijftig de meeste wijken (sloten) werden gedempt.

Noordscheschut telt vijf kerken: Nederlands-hervormd (sinds 1944), gereformeerd, Christelijk Gereformeerd, Gereformeerde Gemeente en Zevendedagsadventisten. Drie van de vijf zijn gehuisvest in nieuwbouw, de gereformeerde kerk is een bescheiden gebouw uit 1904, de christelijk gereformeerde kerk valt op doordat het een houten gebouw is.
Overige voorzieningen: een sportcomplex, waar de bekende plaatselijke voetbalvereniging speelt, een neutraal-bijzondere en een protestants-christelijke basisschool, een supermarkt met postagentschap, en enkele andere winkels en horecagelegenheden. De omgeving van Noordscheschut kenmerkt zich door landbouwgebied (veenontginningen) en kleine bospercelen.
Op de fiets naar odoornOdoorn (Drents: Oring) is een plaats in de gemeente Borger-Odoorn, in de provincie Drenthe (Nederland). Odoorn telde (volgens informatie van de gemeente Borger-Odoorn) op 1 januari 2007 1856 inwoners (872 mannen en 984 vrouwen). De betekenis van de naam Odoorn is niet met zekerheid te achterhalen. De naam bestaat uit twee delen: Ode en hoorn. Het laatste deel betekent hoek of bocht. Ode = de mansnaam Odo of hetzelfde als het Duitse öde (woest, verlaten). Odoorn is dus hoek van Odo of de eenzame woeste hoek.

Het oudste document waarin de naam Odoorn voorkomt is een bezegelde brief van 2 juli 1327 van het klooster Ten Nije Lichte. In een brief uit 1376 komen we de naam Odoorn opnieuw tegen. De naam luidt daar Oderen. In een handschrift van 1548 komt de naam nog voor en wel in de uitdrukking: "den pastoer van Oderen". In een handschrift van 1393 luidt de naam Odern, in één van 1431 Oederen en in één van 1546 komen we tegen: den borgen van Oideren.
Odoorn (een esdorp) had tot ver in de achttiende eeuw uitsluitend een boerenbevolking (zelfs de burgemeester, de dominee en de schoolmeester waren tegelijkertijd boer).
Odoorn was het het hoofd- en kerkdorp van het gelijknamige kerspel. Maar binnen het kerspel was het zeker niet de grootste plaats. In 1612 telde Exloo 112 inwoners en Odoorn 92. In 1808 telde de gehele gemeente Odoorn 930 inwoners. Het was daarmee één van de kleinste gemeenten van Drenthe. In 1835 verhuisde het bestuurlijk centrum van Valthe naar Odoorn. Maar na 35 jaar werd het gemeentehuis - in 1870 alweer verplaatst naar Exloo. Ondanks diverse pogingen om het gemeentehuis weer terug in Odoorn te krijgen is dit nimmer gelukt. Ook het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Borger-Odoorn werd, na veel discussie, in Exloo gevestigd.

Bezienswaardigheden
De huidige Nederlands Hervormde kerk werd in 1857 in gebruik genomen, maar het koor stamt van de Margarethakerk uit de 12e eeuw. Die oude - aan de heilige Margaretha gewijde - kerk, nu in gebruik als consistoriekamer, is opgetrokken met materiaal dat slechts zelden bij een Nederlandse kerk wordt aangetroffen, namelijk granieten zwerfstenen. Tot ongeveer 3.75 meter hoogte bestaat de muur uit deze gespleten en behakte stenen, daarboven uit baksteen. In 1861 werd een kerkorgel vervaardigd door de orgelbouwer Petrus van Oeckelen, dat in 1897 bij een brand verloren ging. Petrus' zoons Cornelis A. en Antonius van Oeckelen leverden in 1899 het huidige tweeklaviers orgel.

Overige
Verdere bezienswaardigheden in Odoorn zijn: verschillende boerderijen uit de 12e en 13e eeuw, hunebedden en een grafheuvel uit de steentijd. In Odoorn huisvest ook het SIVO Internationaal Folkloristisch Dansfestival en de Drentse Wandel 4-daagse.
Op de fiets naar oosterhesselenOosterhesselen (Drents: Hesseln) is een esdorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Coevorden

Oosterhesselen was tot 1 januari 1998 de hoofdplaats van de gelijknamige zelfstandige gemeente, die tevens de dorpen Gees, Zwinderen, Geesbrug en het grootste deel van Nieuwlande omvatte. Oosterhesselen is van oorsprong een esdorp, dat vooral vanaf de jaren zestig is uitgebreid met nieuwbouwwijken. In het oude deel van het dorp zijn echter nog een aantal karakteristieke Saksische boerderijen te vinden.
Centraal in het dorp staat de hervormde kerk uit de vijftiende eeuw. Opvallend is dat de kerktoren los staat van het schip. Dit is waarschijnlijk een erfenis van het krijgsgeweld aan het einde van de zestiende eeuw, toen de vesting Coevorden belegerd werd door de Spanjaarden. Een andere bezienswaardigheid is de kaasboerderij de Kloosterhoeve, waar nog op traditionele wijze verschillende soorten kazen worden gemaakt.

Ten oosten van het dorp ligt havezathe De Klencke, een adellijk landhuis uit de zeventiende eeuw met enkele boerderijen en een groot bijbehorend landgoed. Dit bestaat uit bossen, een aanzienlijk heideveld, enkele essen en de groenlanden langs het Drostendiep. Het gebied werd in 1961 door de laatste bewoonster van het landhuis, mevrouw Goddard-van der Wijck, nagelaten aan Natuurmonumenten, waar het sindsdien bij in eigendom en beheer is.
De marke van Oosterhesselen kenmerkt zich verder door essen en groenlanden en wordt aan de zuidkant doorsneden door de Verlengde Hoogeveensche Vaart. In het landbouwgebied ten zuiden van het dorp is het 'hunnenkerkhof' te vinden, een prehistorisch grafveld. Aan de oostrand van het dorp ligt een klein wandelbos.

Oosterhesselen heeft als relatief bescheiden dorp een groot aantal voorzieningen, waaronder een bibliotheek, een sporthal en sportvelden, voetbalclubs VIOS, een openbare basisschool en een streekvestiging van een openbare middelbare school uit Emmen, diverse winkels en horecagelegenheden. Daarnaast is aan de rand van het dorp een congrescentrum en even buiten het dorp een saunacentrum gevestigd. Het dorp is goed bereikbaar: aan de westkant loopt een provinciale weg, die enkele kilometers ten zuiden van Oosterhesselen aansluit op de A37.
Op de fiets naar orvelteIn het levendige monumentendorp Orvelte - waar mensen gewoon wonen en werken - beleeft u de geschiedenis aan den lijve. Ga mee op reis en beleef Orvelte zelf!

In Drenthe, met name in Orvelte, staan prachtige, rietgedekte Saksische boerderijen en andere rustieke gebouwen. Mooi om langs te wandelen, maar nog leuker om ook eens van binnen te bekijken. Bij een aantal van de boerderijen bent u van harte welkom!

Het dorpshart is regelmatig het centrale decor voor bijzondere evenementen en themadagen, folkloristische groepen, speciale markten, en theatervoorstellingen. Het is maar een kleine greep uit het grote aanbod. De pagina ‘dorpstour’ en ‘evenementen’ geeft u een duidelijk beeld van wat Orvelte allemaal te bieden heeft. Het is van belang goed de tijd te nemen voor een bezoek aan Orvelte. 

"Live" demonstraties
De smid is nog regelmatig aan het werk in de smidse. Zo niet, dan vindt u hem vast in de werkplaats van 't Stokertje waar hij zijn dagelijks brood verdient. Pas op! Het vuur waarin hij zijn hoefijzer smeedt, is echt heet!  Heeft u wel eens gezien hoe de klompenmaker een blok hout omtovert tot een echte, gave klomp? In de zuivelfabriek van 1899 ziet u hoe biologische kaas gemaakt wordt. Met een beetje geluk ziet u de schaapsherder met zijn kudde bij de schaapskooi. 

Winkelen in Orvelte
In Orvelte neemt u een kijkje in het verleden, maar wel met beide voeten stevig in het heden. De winkels in Orvelte zijn helemaal van deze tijd. U kunt in ons dorp o.a. terecht  voor streekproducten en souvenirs. Ook het Oudhollandse snoep - van polkabrokken tot ulevellen - ontbreekt hier niet! Klik op ´dorpstour´ voor een volledig overzicht van het winkelaanbod in Orvelte.

Spelen in Orvelte
Net buiten het dorp is een avontuurlijke speelroute “Het houten pad van Theodoor”.  Voor de kleintjes biedt De AmbachtenTuin veel speel vermaak, zoals klompjes schilderen, kopspijkeren en nog veel meer. Kortom, Orvelte is ook ideaal voor kinderfeestjes en partijen. 

Even bijkomen!
Wilt u even bijkomen van alle indrukken, breng dan een bezoek aan één van de karakteristieke horecagelegenheden. Als het weer het toelaat, kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de verschillende picknicktafels in het dorp.
Op de fiets naar westerborkWesterbork (Drents: Börk) is een brinkdorp in de provincie Drenthe, sinds 1998 behorend tot de gemeente Midden-Drenthe. Voordien was het een zelfstandige gemeente.

Dichter bij Hooghalen dan bij Westerbork bevindt zich het voormalige Kamp Westerbork van waaruit meer dan 100.000 mensen in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd zijn naar vernietigingskampen. Deels op het terrein van het voormalige kamp bevinden zich veertien radiotelescopen, die samen de Westerbork Synthese Radio Telescoop vormen.
 
Kamp Westerbork (Duits: Judendurchgangslager Westerbork) was tijdens de Tweede Wereldoorlog een doorgangskamp in de voormalige gemeente Westerbork in Drenthe. Het kamp was een voorportaal waarvandaan ruim 100.000 in Nederland wonende Joden en 245 Roma per trein werden gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland, Polen en Tsjechië.

Behalve de vaste tentoonstelling 'Durchgangslager Westerbork' stelt het Herinneringscentrum Kamp Westerbork regelmatig exposities samen die de verschillende periodes van het kamp belichten en informeren over het kampleven.

In de loop der tijd zijn er verschillende tentoonstellingen ontwikkeld die ook op andere locaties getoond kunnen worden.
Veel meer op www.kampwesterbork.nl
Op de fiets naar zweelooZweeloo (Drents: Sweel) is een esdorp in de gemeente Coevorden, in de Nederlandse provincie Drenthe. Zweeloo vormt samen met het buurdorp Aalden bijna een geheel. Aan de zuidkant vindt men het oude esdorp Oud-Aalden, met Saksische boerderijen die een beschermd dorpsgezicht vormen.
Zweeloo is sterk op toerisme ingesteld, als gevolg van de nabijheid van een bungalowpark en een golfterrein. Jaarlijks worden (sinds 1982) het muziekfestival "Sweelpop" en het paardensportevenement "Masters Springen" (sinds 2005) in Zweeloo georganiseerd.

Vincent van Gogh heeft dit dorp bezocht omdat hij daar Max Liebermann, een Duitse schilder, hoopte te ontmoeten. Helaas was hij er niet. Vincent kende het schilderij van de tuin die Max Liebermann gemaakt heeft. Na wat onderzoek heeft Vincent die tuin gevonden en zijn eigen versie gemaakt.

Door zijn vroegere werk in de kunsthandel kende Vincent van Gogh ook het werk van Millet. Hij bewonderde diens tekeningen en schilderijen van kerken. Met dit in gedachten heeft Vincent een fraaie tekening van het kerkje van Zweeloo gemaakt.

Bezienswaardigheden
De protestantse kerk van Zweeloo dateert uit de 13e eeuw en staat op een verhoging aan de rand van het dorp. Het is een laat-romaanse zaalkerk met een dakruiter, die in de jaren 1929/1930 grondig is gerestaureerd. De 14e-eeuwse Mariaklok in de dakruiter duidt op een mogelijke wijding van de kerk aan Maria. Het interieur biedt een preekstoel uit 1709 en een doopvont van Bentheimer zandsteen dat even oud is als de kerk zelf.

De tekening van Vincent van Gogh van het kerkje in Zweeloo
De tekening van Vincent van Gogh van het kerkje in Zweeloo.

Tuin met Fruitbomen in Zweeloo, tekening Vincent van Gogh
Tuin met Fruitbomen in Zweeloo, tekening Vincent van Gogh
Op de fiets naar zwinderenZwinderen (Drents: Zwindern) is een dorp dat aan de A37 ligt in de gemeente Coevorden, provincie Drenthe (Nederland), in de driehoek, Coevorden, Hoogeveen en Emmen. Op de brink ligt de kei ter herinnering aan 775 jaar Zwinderen (1217-1982). Zwinderen wordt al in een charter genoemd van de bisschop van Utrecht. Een paar families hebben in Zwinderen een belangrijke rol gespeeld, namelijk de familie Rigterink en de familie Oldenhuis.

Zwinderen is een dorp in de gemeente Coevorden (tot 1998 Oosterhesselen) ten zuidwesten van Oosterhesselen, ten zuiden van Gees, ten oosten van Hoogeveen en Hollandscheveld, ten noordwesten van Coevorden en ten westen van Dalen. Ten noorden ervan ligt de Zwindersche Esch, ten zuidwesten het uitgestrekte Zwindersche Veld met daarin de nieuwe nederzetting Nieuw-Zwinderen aan het Kanaal Coevorden-Zwinderen en ten zuiden van Geesbrug, doorsneden door het Zwindersche Kanaal. Zwinderen zelf is gelegen aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart met Johannes Postbrug, Zwinderschebrug en Driftbrug.
 
Bronnen vermelden: in Suinre (1217), de Swinre (1276), Swijnre (1295), Zwynderen (1527), Swinder (1811-13). De plaatsnaam is samengesteld uit : a) swin, zwin = waterloop, geul, kreek (afgeleid van swinan = verdwijnen, verzwinden) en horne (= hoek) of b) swin en heri, hara = met bos begroeide hoogte. De betekenis kan dan zijn: a) hoek aan de natuurlijke waterloop of b) zandige, begroeide hoogte aan de waterloop, in dit geval het Loodiep.
In Zwinderen lagen in de Middeleeuwen enkele geestelijke goederen. In 1615 werd namelijk de leenrechtigheid, die het klooster Dikninge had op het erf Oldenhuis, voor 120 gulden afgekocht door een familie, die zich Oldenhuis is gaan noemen. In de 17e eeuw telde Zwinderen vier boerderijen (volle erven) en een scheperij. In 1794 waren er vijftien boerderijen: zes volle bedrijven, twee halve en zeven keuterijen, een gevolg van de intensivering van de landbouw, alom in Drenthe.

Geeserstroom
Een grondoppervlak van ruim 620 ha. in het gebied van de Geeserstroom krijgt zijn oorspronkelijk aanzien terug door het in te richten als beeklandschap.Het is een gezamenlijk project van Staatsbosbeheer, de Dienst Landelijk Gebied Drenthe en het waterschap Velt en Vecht. De natuur heeft de voorbije jaren veel te lijden gehad van een lager waterpeil en verdroging.Om de natuur te versterken worden watergangen in het beekdal gerepareerd waarmee de omstandigheden voor planten en dieren wordt verbeterd. In de beekdalen zal vernatting optreden, waardoor andere soort vegetatie een kans krijgt. Men verwacht het oude landschap van vóór 1900 terug te krijgen met de bijbehorende graslanden, beken, bosjes en houtsingels.

Zwinderseveld
Gebied (925 ha) met een sterk verspreide bewoning in de gemeente Coevorden (tot 1998 Oosterhesselen) ten noordwesten van Coevorden, ten zuidwesten van Zwinderen, ten zuiden van Geesbrug en ten oosten van Hoogeveen. Vroeger heide en veen, nu voornamelijk bouwland met enkele weide- en boscomplexen. Door het veld lopen twee zijkanalen van de Hoogeveensche Vaart: het Zwindersche Kanaal en het Kanaal Coevorden-Zwinderen. De bebouwing aan weerszijden van dit laatste kanaal wordt Nieuw-Zwinderen genoemd. Aan weerszijden van de Boerdijk bevindt zich het natuurreservaat Zwindersche Veld met onvergraven hoogveen, heide en berkenbossen.In 1811-13 Swindersche Heide Grond en Zwindersche Veen, in 1867-68 Zwindersche veld. Het veld is ontstaan, doordat hier het dekzandpakket dunner was dan op het Drents plateau, waardoor het water minder snel wegzakte en moeras- en veenvorming ontstond over een grote oppervlakte met een natte heidevegetatie. In 1924 in cultuur gebracht door de NV Ontginningsmaatschappij 'Het Lantschap Drenthe'. Het Zwindersche Veld was het tweede grote project in Drenthe na Witteveen (gemeente Westerbork). Het Kanaal Coevorden-Zwinderen werd in 1938 aangelegd voor de afvoer van aardappelen naar de fabrieken te Nieuw-Amsterdam en Coevorden.
Bed en Breakfast Van Gogh
Ruud en Marieke Hobo
Kanaalweg 18
7917TB Geesbrug
Drenthe - Nederland
tel: 0646488255

bedenbreakfastvangogh@outlook.com
www.bedenbreakfastvangogh.nl
mobile.bedenbreakfastvangogh.nl

Copyright © 2019 - heden: Ruud en Marieke Hobo

Bed and Breakfast Van Gogh in Geesbrug - Drenthe heeft natuurlijk gratis Wifi
Bed en Breakfast Van Gogh is een Bed & Breakfast (B&B) in Zuid-Oost Drenthe. Het ruime gastenverblijf is geschikt voor maximaal 2 personen en bestaat uit een ruime zit-slaapkamer met een 2 pesoonsbed, een zithoekje, een eettafel, en een pantry met koelkast, magnetron, koffie- en theefaciliteiten op de begane grond. De tuinkamer kunt u ook gebruiken. De B&B heeft een eigen toilet en badkamer met douche en de B&B heeft een eigen ingang.